Sleedoornpage, Thecla betulae

Noord Brabant, augustus 2016

 


 


Een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt langs de randen van de Veluwe, in Zuid-Limburg en op de Utrechtse Heuvelrug. Daarbuiten enkele recente waarnemingen in Overijssel en de Flevopolder.

Op Europese schaal is de soort niet bedreigd en over het algemeen is het voorkomen stabiel. Wel wordt uit elf van de 36 landen waar de soort voorkomt een achteruitgang gemeld. De sleedoornpage staat op de Vlaamse en Britse Rode Lijst.