Boomblauwtje, Celastrina argiolus

Noord-Brabant, juni 2011

 


 


Een algemene standvlinder die verspreidt over het hele land voorkomt.

Het boomblauwtje leeft bij allerlei struwelen in bossen, tuinen, parken en het agrarisch gebied. De hoogste dichtheid aan vlinders wordt gevonden bij struwelen in vochtige heidevelden.