Bosparelmoervlinder, Melitaea athalia

Hoge Veluwe, juli 2013

 


 


In Nederland voorheen een vrij algemene soort van de hogere zandgronden. Tegenwoordig zeldzaam. Vliegt op open plekken en in bosranden en kapvlakten van eiken- berkenbossen op voedselarme gronden in combinatie met grazige heidevegetaties. In Nationaal park De Hoge Veluwe komen ze op verschillende plekken voor.