Donker Pimpernelblauwtje, Phengaris nausithous / The dusky large blue

juli 2015

 
Het donker pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland. In 1990 werd de soort geherintroduceerd in de Moerputten in Noord-Brabant en sindsdien geldt de soort als een uiterst zeldzame standvlinder. In 2001 heeft het donker pimpernelblauwtje zich spontaan gevestigd in Limburg. Helaas is hij inmiddels weer verdwenen uit Brabant.