Duinparelmoervlinder, Argynnis niobe

Texel, juli 2014

 


 


Een zeldzame standvlinder die vooral voorkomt in de duinen van Noord-Holland, op de Waddeneilanden en op de Hoge Veluwe.

In de duinen: open duingraslanden en vochtige duinvalleien. In het binnenland: open, droge, schrale graslanden en droge kruidenrijke heide.Duitsland, juli 2011