Klaverspanner, Chiasmia clathrata

Limburg, juli 2011

 


 


Op veel plaatsen een heel gewone soort; weinig waarnemingen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en het oosten van Gelderland. Komen voor op diverse open terreinen, zoals kalkgraslanden, natte graslanden en natte heiden; ook tuinen, open bossen, luzernevelden en verlaten of verwaarloosde stadsterreinen.