Kleine vos, Aglais urticae

Limburg, juli 2011

 


 


Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te vinden is, zoals tuinen, parken, bosranden, ruigten, dijken en bermen