Pimpernelblauwtje, Phengaris teleius / Scarce large blue

Noord-Brabant, juli 2016

 MannetjeHet pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit Nederland. In 1990 werd de soort geherintroduceerd in Noord-Brabant en sindsdien geldt de soort als een uiterst zeldzame standvlinder.

Komt voor op vochtige, vrij voedselarme hooilanden waarin de waardplanten groeien en de waardmieren leven. Vaak zijn dit enigszins moerassige graslanden in beekdalen of bij meren.Vrouwtje legt een ei


Parende Pimpernelblauwtjes