Ringoogparelmoervlinder, Boloria eunomia

Duitsland,  mei 2014

 


 


Deze vrij zeldzame vlindersoort vliegt in juni vaak massaal in de moerassen van de beekdalen in de Eifel. Hoewel de Ringoogparelmoervlinder in een groot deel van Europa voorkomt, vinden we ze in deze omgeving alleen in de Eifel en Ardennen en dan vooral rondom de Hoge Venen. Ze leven hier in koele beekdalen, maar zijn achteruitgegaan door de aanleg van sparrenplantages. Hoewel ze leven in moerassen met een ruige begroeiing, vooral langs beken, zijn ze toch gebaat bij het openhouden van het leefgebied.

De vlinders zijn vrij klein en op de onderzijde van de achtervleugels staan opvallende zwart omlijnde stippen. Hieraan dankt het dier ook zijn naam.Nog bevroren door vorst aan de grond