Tweekleurig hooibeestje, Coenonympha arcania

Duitsland,  mei 2014

 


 


Kwetsbare soort, vooral van grensvegetaties langs struwelen en schrale graslanden. In Nederland uiterst plaatselijk; in BelgiŽ meer verspreid.