Aalscholver, Phalacrocorax carbo sinensis

Lauwersmeer, maart 2008ZomerkleedDe Aalscholver is gewoonlijk zwijgzaam maar brengt in de broedkolonies een kruinend "binnenmonds" geluid voort.

L 90 cm. V tot 150 cm. Deze grote zwarte vogel is onmiskenbaar. Van dichtbij is overigens te zien dat de vogel meer bruin is dan zwart. De Aalscholver hoort tot de Pelikaan-achtigen. Alle Pelikaan-achtigen hebben vier tenen waarvan geen enkele naar achteren steekt. Dat geldt ook voor de Aalscholver. De kleinste teen is de binnenste teen. Deze steekt zowat recht naar binnen. De buitenste teen is de langste. Het geheel levert een koddig, a-symetrisch geheel op.

De Aalscholver broed in bomen waar de Vos voorkomt. Op eilanden, zoals op Vlieland, wordt ook op de grond gebroed. De kolonies zijn altijd dicht bij water gelegen. Het verspreidingsgebied van de Aalscholver is bijzonder groot. Het omvat alle continenten, behalve Zuid-Amerika, en reikt tot ver ten zuiden en ten noorden van de evenaar.

Komt voor in Nederland als jaarvogel. Alleen in heel koude winters trekken de Nederlandse Aalscholvers weg naar Frankrijk, Spanje en naar de westelijke Middellandse Zee tot in TunesiŽ. In normale winters wordt de Nederlandse populatie aangevuld met dieren uit vooral Denemarken.

Aantal broedparen in Nederland 18.500 (1998)Winterkleed / Zeeland, november 2011


Winterkleed / Lepelaarsplassen, november 2007