>

Alpenheggemus, Prunella collaris / Alpine Accentor

Spanje, april 2008


Adult


Als een grote, kleurige Heggemus. Zwart-wit gevlekte kin is vaak moeilijk te zien in het veld. Roodbruin gevlekte flanken en zwarte, wit gevlekte vleugeldekveren zijn betere veldkenmerken. Bovendelen bruingrijs met zwarte vlekken, kop en onderdelen grijs, staartpunt beige. Spitse gele snavel met zwarte punt. Onopvallend gedrag en schuifelende gang als van heggemus. In het broedseizoen alleen of in paren, in de winter vaak in kleine groepen.
Zeer zeldzame dwaalgast in Nederland met een waarneming in 2000 in de periode maart-mei.

In de zomer boven de boomgrens in gebieden met lage vegetatie en verspreide rotsen, ís winters lager.