Balkanbergfluiter, Eastern Bonelli's Warbler / Phylloscopus Orientalis

Lesbos, mei 2019


Adult


De Balkanbergfluiter broedt in het zuiden van Europa. Met de gewone Bergfluiter heeft hij een verdeling gemaakt. De Bergfluits zit meestal in het westen van Europa, terwijl de Balkanbergfluiter in het zuidoosten van Europa huist. In het noorden en noordwesten van Europa komt hij weinig voor.