Balkankwikstaart, Motacilla feldegg / Black-headed Wagtail

Lesbos, mei 2009


Adult


Er bestaan vele soorten gele kwikstaarten waarvan de Balkankwikstaart er één is. Lange tijd werden ze als
ondersoort beschouwd. Tegenwoordig is deze soort gekwalificeerd als eigen soort.

Dwaalgast in Nederland. In Zuid-Europa een algemene broedvogel.