Bijeneter, Merops apiaster / European Bee-eater

Lesbos, mei 2012


mannetje geeft vrouwtje een insect waarna (met geluk) de paring volgt


Door het bonte verenkleed is de bijeneter een onmiskenbare vogel, die in Europa voornamelijk rond het Middellandse Zeegebied broedt. De vogel overwintert in Zuid-Afrika en bij de terugkeer naar het broedgebied vliegt de vogel soms door tot in Nederland waarbij de vogel in een enkel geval zelfs tot broeden overgaat.

Grote insecten zoals bijen en wespen vormen het belangrijkste voedsel van de bijeneter. De insecten worden in de vlucht gevangen, waarbij de vogel meestal vanaf een zitpost jaagt op langs vliegende insecten. Het nest wordt gebouwd aan het eind van een zelf gegraven nestgang van ruim een meter lang. De vogel komt meestal voor in de buurt van water. Behalve voor het rijke voedselaanbod in deze gebieden ook voor de aanwezigheid van steile wanden die geschikt zijn als broedplaatsen.

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)Lesbos, mei 2012


Noord-Holland, september 2010 / opwarmen in de ochtendzon


Noord-Holland, september 2010 / opwarmen in de ochtendzon


Noord-Holland, september 2010


Noord-Holland, september 2010


Noord-Holland, september 2010


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009


Lesbos, mei 2009