Blauwborst, Luscinia svecica / Bluethroat

Noord-Brabant, april 2021AdultDe roep van de Blauwborst is een kort 'tek'. De zang, vaak in baltsvlucht, is een gevarieerd, liefelijk muzikaal wijsje, vrij hoog.
De Blauwborst is iets kleiner da
n een Mus. Er zijn twee vormen van de Blauwborst. L.s. svecica heeft een rode ster op de blauwe borst. Deze soort komt voor in ScandinaviŽ en Rusland en is in Nederland een zeer zeldzame doortrekker. De soort die bij ons voor komt is de L.s. cyanecula Deze heeft een witte ster op de blauwe borst.

Voor de leek is de Blauwborst een onbekend vogeltje. Dat komt vooral omdat het geen huis- en tuinvogel is, maar een bewoner van waterrijke gebieden waar ze in wat zompige terreintjes met een dichte vegetatie waarin wat ijle struiken voorkomen. Op die plaatsen kan men hem als men de zang kent, ze ook zingend vinden. Komt voor in moerassige streken met dichte struikbegroeiing. Het broedgebied van onze witgesterde Blauwborst reikt van Nederland en BelgiŽ in het westen tot in Midden-Europa en verder via Polen, Rusland tot in Oost-SiberiŽ.

In de herfst trekt de Blauwborst naar West-Afrika tot zuidelijk van de Sahara. De roodgesterde richt zich tijdens de trek meer tot het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Op de trek die in het voorjaar in april en mei plaatsvindt en in het najaar van augustus tot in september, zijn ze trouwens ook slechts in moerassige streken aan te treffen.

Aantal in Nederland: 9.000-11.000 broedparen (2000)

Noord-Brabant, april 2021


Noord-Brabant, april 2020


Vrouwtje, Noord-Brabant, april 2020Noord-Brabant, april 2010


Noord-Brabant, mei 2008


Noord-Brabant, april 2010


Zuid-Holland, april 2008


Biesbosch, mei 2008


Biesbosch, mei 2008