Bokje, Lymnocryptes minimus / Jack Snipe

Noord-Brabant, februari 2012Valt meestal niet op tussen de begroeiing


Er komen verspreid over de wereld enkele tientallen soorten snippen voor. Het Bokje is de kleinste van deze groep en lijkt sterk op de watersnip. Wie een redelijke kans wil maken Bokjes waar te nemen moet goed op de hoogte zijn van zowel de goede biotoop als het gedrag van deze vogels. Bokjes vertrouwen heel sterk op hun schutkleur en dat is volkomen terecht. Het is dus niet ongewoon dat op circa vijf meter van een druk belopen pad de Bokjes blijven zitten, terwijl eventuele Watersnippen al vertrokken zijn bij het naderen van de eerste bezoeker.

Het Bokje heeft een heel duidelijke voorkeur voor dekking die niet te dicht is en bestaat uit verspreid staande rietstengels of polletjes Pijpestro. Hier foerageren ze ook.
De optimale biotoop lijkt te zijn slecht ontwikkelde vegetatie, zoals die voorkomt in marginale situaties nabij vennen. Ook open wilgen- of berkenbosjes zijn geschikt, maar de bodem moet goed nat zijn en eventueel met een laagje water zijn bedekt. Gedurende de spectaculaire baltsvlucht wordt een geluid voortgebracht dat doet denken aan een galopperend paard.

Bokjes broeden hoofdzakelijk in vrij noordelijke streken. De broedgebieden liggen vooral in Noord-Zweden, Finland en Noord-Oost Rusland. In het zuidelijke deel van Zweden liggen er een aantal kleinere, geļsoleerde gebieden.

Komt voor in Nederland als wintergast.


 
Noord-Brabant, februari 2012


Noord-Brabant, februari 2012 / Op zoek naar iets eetbaars


Limburg, december 2009


Limburg, december 2009


Texel, december 2008