Bosrietzanger, Acrocephalus palustris / Marsh Warbler

Veghel, juni 2006


AdultIets kleiner dan een Mus. Lijkt sterk op Kleine Karekiet die even groot is.

Verruigde rietvelden en middelhoge ruigte/kruidenvegetatie, vaak bij bosjes. Daar waar de Kleine Karekiet zingt in het riet, doet de Bosrietzanger dat meer vanuit de bosjes. 

De bosrietzanger is een sterk op de kleine karekiet gelijkende vogelsoort, waarover allerlei boeiende informatie bekend is. Zo heeft de soort zo ongeveer het hoogste broedsucces van alle zangvogels (maar liefst 65%). Bosrietzangers zijn trekvogels die maar liefst minstens 7.500 kilometer vliegen om te overwinteren in NamibiŽ en Zambia, en dan ook weer terugvliegen. Uit onderzoek is gebleken dat bosrietzangers veel Afrikaanse vogelsoorten imiteren, waarvan ze de zang hebben opgepikt tijdens hun eerste overwintering in Afrika. Wie dus, wandelend door het Hollandse laagland, Afrikaans gezang hoort weet met bosrietzangers te maken te hebben. In Nederland zijn 70.000 tot 110.000 paren vastgesteld. Vooral in Laag-Nederland breidt de bosrietzanger haar areaal nog steeds uit.
Niet bedreigd.

Aantal in Nederland: 70.000 - 110.000