Bosruiter, Tringa glareola / Wood Sandpiper

Veghel, april 2006


AdultNet als de witgat heeft ook de bosruiter een grijsbruine bovenzijde met kleine, witte vlekken. De vlekken zijn echter groter en duidelijker zichtbaar dan bij de witgat. Ook is de bosruiter te herkennen aan de lichte wenkbrauwstreep, die bij de witgat minder duidelijk zichtbaar is en niet voorbij het oog reikt.

De bosruiter is in Nederland als broedvogel verdwenen. De vogel broedt nog wel in ScandinaviŽ en Rusland. Het nest wordt bijna altijd op de grond gebouwd, dit in tegenstelling tot de witgat die de voorkeur geeft aan oude nesten in bomen. De vogel overwintert in Afrika en doet tijdens de trek ook Nederland aan. De vogel zoekt dan voedsel op ondergelopen graslanden en moddervlakten, vooral in binnenland, maar ook langs de kust.

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)