Breedbekstrandloper, Limicola falcinellus / Broad-billed Sandpiper

Zeeland, augustus 2013


Juveniel


Tussen juni en augustus broeden ze in drassige veengebieden zowel op het vlakke land als in meer bergachtige streken. De Breedbekstrandloper broedt in noordelijk ScandinaviŽ en Noord-SiberiŽ

Dwaalgast. In de meeste jaren worden enkele exemplaren gezien. Soms zelfs in groepjes van drie tot acht exemplaren. Gewoonlijk trekken ze in een rechte lijn van het Noorden naar het gebied ten zuiden van de Zwarte Zee. Men vermoedt dan ook dat het al dan niet voorkomen in Nederland in het voorjaar wordt beÔnvloed door de weersomstandigheden.

De meeste waarnemingen stammen uit de periode van begin tot het eind van mei. In de nazomer komen de waarnemingen uit de periode tussen begin juli en de eerste weken van september. 's Winters sluiten de Breedbekstrandlopers zich aan bij vluchten andere strandlopertjes, waardoor ze vaak niet opvallen. Ze kunnen op de trek in groepen van honderd of meer worden gezien op hun gebruikelijke zuidoostelijke route.