Buizerd, Buteo Buteo / Eurasian Buzzard

Brabant, november 2009

 


Adult


Buizerds uit noordelijker streken komen hier om te overwinteren. Naar schatting zijn dat 75.000 buizerds.

De opmerkelijke opmars van de buizerd: De buizerd heeft zijn trek naar het westen voltooid. Van een schuwe, zeldzame bosbewoner uit het oosten van het land veranderde deze middelgrote roofvogel in een alledaagse verschijning in heel Nederland. Het aantal broedgevallen steeg van 1650 eind jaren zeventig, tot momenteel naar schatting acht- tot tienduizend paren.

'Een verbazingwekkende opmars', aldus Rob Bijlsma van de Werkgroep Roofvogels Nederland. 'Maar het is wel de enige roofvogelsoort waar het zo goed mee gaat, de rest blijft qua populatie ongeveer constant of gaat in aantal achteruit.' Waarom het juist de buizerd zo voor de wind gaat, is volgens hem niet helemaal duidelijk.

In de winter lopen de aantallen buizerds in Nederland overigens op tot zo'n 75 duizend, schat Bijlsma. De Nederlandse vogels, aangevuld met de net opgegroeide jongen, blijven doorgaans in eigen land. Maar ze krijgen duizenden overwinterende collega's op bezoek uit de meer noordelijke streken van Duitsland en uit Denemarken. Die komen meeprofiteren van het dichte Nederlandse wegennet.

Aantal broedparen in Nederland: 8.000-10.000 (2000)Een filmpje van de Buizerd. Voor een betere kwaliteit kies voor HD.<


Noord-Brabant, september 2012 / Buizerds kennen een variabel verenkleed


Met een net gevangen muis / november 2009


Adult met aangereden haas / Texel, oktober 2007


Vechtende buizerds / Duitsland, 2009


Achtervolgt door een Grutto


Zoekend naar muizen