Dwerggans, Anser erythropus / Lesser white-fronted goose

Noord-Holland, februari 2008

        AdultVan de verschillende grijsbruin gekleurde ganzen is de dwerggans de kleinste. Het is een vogelsoort die broedt in de dwergbomen zone (wilgen- en berkenbos) tussen de Arctische toendra en de taiga (naaldbos), dus in het hoge noorden. In Nederland is de dwerggans een bijzondere wintergast die bovendien erg lastig te ontdekken is tussen andere, sterk op de dwerggans gelijkende, soorten als de kolgans. De soort maakt overal moeilijke tijden door. De dwergganzen welke in Nederland overwinteren zijn voor het merendeel afkomstig van een herintroductieproject in Zweden, uitgevoerd tussen 1981 en 1991.

De dwerggans is een zeldzame wintergast, die nauwelijks opvalt tussen de enorme aantallen kolganzen waartussen deze soort zich vaak ophoudt. Elke winter worden zo'n 50 dwergganzen waargenomen.

Op wereldschaal is de Dwerggans ernstig bedreigd. Vermoedelijk bestaat de gehele populatie uit nog slechts enkele duizenden vogels. En dat terwijl er een eeuw geleden alleen al in de Europese overwinteringgebieden nog zon 100.000 vogels aanwezig waren!


  
Noord-Holland, februari 2008


Noord-Holland, februari 2008


Noord-Holland, februari 2008


Zuid-Holland / oktober 2009