Dwerggors, Emberiza pusilla / Little Bunting

Zuid-Holland, januari 2023Adult winterkleed


Broedt in moerassige open berken- en sparrenbossen, ook in wilgenbosjes en vaak bij water. Broedgebieden liggen in het noorden van de Scandinavische landen en verder naar Noord-Rusland. 

In Nederland meest waargenomen zeldzame gors (tot '91 61 keer), meestal in september tot oktober, ook in maart-mei.

Het aantal vogels wereldwijd wordt geschat op 30 tot 96 miljoen. Dus zeker niet bedreigd.
e grootte van de wereldpopulatie wordt geschat op 30 tot 96 miljoen individuen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de soort in aantal achteruit
Katwijk, januari 2007