Dwergmeeuw, Larus minutus / Little Gull

Noord-Brabant, april 2022Zomerkleed


De dwergmeeuw is de zeldzaamste meeuwensoort in Nederland. In 1996 probeerden twee paartjes te broeden op de kwelders langs de Fries/Groningse vastelands-kust, maar deze pogingen mislukten. In het deltagebied waren in dat jaar wel enkele broedsuccessen. Dwergmeeuwen zijn, vergeleken met andere meeuwensoorten, niet erg agressief. Alle broedgevallen vonden plaats in de nabijheid van kokmeeuwen. Mogelijk vindt de dwergmeeuw bescherming bij de kokmeeuwen.

In het voor- en najaar, als de vogel op doortrek is, komt de vogel massaal voor in de Nederlandse kustwateren. Soms gaat het dan wel om 20% van de hele Europese populatie.Winterkleed / Texel, oktober 2015