Eidereend, Somateria mollissima / Common Eider

Texel, juni 2006


 Een paartje


Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel, die leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidelijke rand van het broedgebied.

In de herfst en winter komen Eidereenden uit het Noorden ons land bezoeken om te overwinteren.

Buiten Nederland wordt het dons, waarvan het nest wordt gemaakt, plaatselijk gewonnen voor gebruik in kussens en dekens. Overexploitatie van een aantal broedkolonies in het hoge noorden leidde in het verleden tot een forse afname. Eidereenden staan op de Rode Lijst omdat de Nederlandse broedpopulatie de laatste jaren duidelijk is afgenomen en de soort een beperkte verspreiding kent.

De belangrijkste oorzaak van de afname van de eidereend is de overbevissing van kokkels en mosselen op de Waddenzee en in het Deltagebied. Daarbij is de zaak-eidereend indicatief voor de enorme problemen, die in dit zo waardevolle wadden-ecosysteem spelen. De enige oplossing is een sterke beperking van de huidige grootschalige gemechaniseerde schelpdiervangst door speciale schepen. Hier ligt dan ook een taak voor provinciale en landelijke overheid: Na alle discussies en natuur-investeringen in Waddenzee en Delta moet toch genoegzaam duidelijk zijn dat ecologische belangen in deze natuurgebieden van wereldklasse boven het economisch belang van de enkeling moeten gaan! Een andere permanente bedreiging is de olievervuiling. Geregelde strandtellingen maken duidelijk, dat dit probleem nog steeds bestaat. Kustasielen, die geoliede eiders opvangen, verdienen het om bij hun belangrijke werk gesteund te worden. Tot slot dient de rust in de broedgebieden gewaarborgd te worden.

Aantal broedparen in Nederland: 10.000 (1998)Adult vrouwtje / Texel, januari 2009


Adult vrouwtje / Texel, januari 2009


Adult mannetje / Texel, januari 2009


Adult mannetje / Texel, januari 2011