Engelse kwikstaart, Motacilla flavissima / British Yellow Wagtail

Brabant, april 2020Adult mannetje


De Engelse kwikstaart werd lange tijd beschouwd als één van de vele ondersoorten van de Gele kwikstaart (Motacilla flava), maar is hiervan recent afgesplitst. Mannetjes van de Engelse kwikstaart hebben een geheel gele kop (of soms met groene kruin en achterkop, en heldergele wenkbrauwstreep), Gele kwikstaart-mannetjes hebben - verwarrend, wellicht - grijs op de kop. De Engelse kwikstaart broedt in open landschappen (de bollenstreek).
 

Broedt zowel in vochtige graslanden als op akkers. Bij voorkeur foerageren ze in lage vegetatie of op de grond. Ze rennen en fladderen achter allerlei insecten aan.
In Nederland een zeer schaarse broedvogel en schaarse doortrekker.

De broedaantallen zijn sterk afgenomen. In de bollenstreek is het aantal geschikte broedplaatsen toegenomen maar zijn de aantallen afgenomen. Dit houdt waarschijnlijk verband met de achteruitgang van de soort in Engeland. In Engeland worden veel graslanden omgezet in bouwlanden.

Aantal broedparen in Nederland: 40 - 80 paarVrouwtje


In de ochtendzon