Frater, Carduelis flavirostris / Twite

Zeeland, januari 2011


Adult


In Nederland is de frater als wintergast vooral aan te treffen op schorren en (braakliggende) akkers op de Waddeneilanden en het Lauwersmeer gebied.

Fraters zijn wintergasten die hun broedgebieden voornamelijk in Noorwegen hebben. In Schotland leeft een aparte ondersoort. Bijzonder aan deze soort is de vreemde verspreiding over de wereld: de voornaamste broedgebieden liggen duizenden kilometers uiteen. En cluster in Noordwest-Europa, het andere tussen de Kaukasus en Centraal-Azi.

Op een enkel jaar na, waarin relatief grote aantallen fraters in Nederland worden waargenomen, gaat het niet goed met de frater. De aantallen die in de winter geteld worden nemen sinds het begin van de jaren 1980 vrij sterk af.


 
Adult mannetje / te herkennen aan de roze stuit