Glanskop, Poecile palustris / Marsh tit

Overijssel, november 2012


Adult


De glanskop - vroeger ook wel glanskopmees genoemd - is een onopvallende bezoeker van bosrijke tuinen: het ontbreekt de soort aan de felheid van verwante mezensoorten. De verspreiding van de glanskop volgt vrijwel precies de verspreiding van de beuk, een loofboomsoort welke in de herfst grote hoeveelheden zaden produceert. Deze zijn van levensbelang voor de glanskop, die er vrijwel de hele winter van leeft. In het voorjaar zijn het vooral eikenbomen waarin het voedsel gezocht wordt, terwijl glanskoppen het liefst in een (dode) naaldboom broeden. Lijkt zeer veel op matkop en is het best te onderscheiden aan het geluid.

Het gehele jaar door te zien in Nederland.Overijssel, juli 2012