Graszanger, Cisticola juncidis / Zitting Cisticola

Spanje, maart 2010


Adult


De graszanger heette vroeger waaierstaartrietzanger. In ons land komt hij voornamelijk voor in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een zeer wintergevoelige soort die massaal het loodje legt bij langdurige vrieskou. Zijn de winters een aantal jaar zacht dan rukken ze vanuit hun normale leefgebied in Zuid-Europa op naar het noorden en kunnen dan ook Nederland bereiken. Ze houden er een verborgen leefwijze op na, maar zijn goed te onderscheiden van andere zangvogels door een constant herhaald 'zip'-geluid dat ze tijdens het broedseizoen produceren. Ze worden daarom ook wel eens 'zipzanger' genoemd.

In Nederland tenminste 40 broedgevallen in 2001.Spanje, juli 2009


Spanje, april 2008