Grauwe Kiekendief, Circus pygargus / Montagu's Harrier

Groningen, juni 2006


Adult mannetje


Grauwe kiekendieven zijn van oorsprong vogels van diverse open landschapstypen, zoals duinen, rietvelden, grote oppervlaktes heide en hoogvenen. Tegenwoordig broeden grauwe kiekendieven in Nederland op akkerlanden met luzerne, wintertarwe of koolzaad. Het voedsel bestaat uit kleine gewervelden - vooral muizen en kleine zangvogels - en insecten. Het wordt vaak op grote afstand van het nest verzameld.

De grauwe kiekendief is een trekvogel die in tropisch Afrika overwintert. Veel vogels verblijven tijdens de broedtijd in Rusland en Wit-Rusland. Een groot deel van de Europese broedvogels broedt in Frankrijk en Spanje. In Nederland zijn Oldambt (Groningen), het Lauwersmeer en Zuid-Flevoland kerngebieden.

De grauwe kiekendief is in de loop van de twintigste eeuw gestaag in aantal afgenomen. Rond 1900 waren er tussen de 500 en 1000 paar. In 1950 nog 250 paar en in 1980 nauwelijks 50 paar. Het absolute dieptepunt lag halverwege de jaren tachtig. Daarna groeide het aantal gestaag en voorzichtig tot 29 paar in 1998. De stijging heeft zich doorgezet naar 45 in 2000, waarvan 31 in Oldambt. De grauwe kiekendief staat op de Nederlandse Rode Lijst.


  
Adult vrouwtje brengt muis naar jong


Adult mannetje


Adult vrouwtje


Juveniel


Portugal, maart 2010