Grote aalscholver, Phalacrocorax carbo carbo

Noord-Brabant, januari 2012
De verschillen tussen 'onze' aalscholvers (Phalacrocorax carbo sinensis) die voorkomt in EuraziŽ, veelal op zoetwater, en de grote aalscholvers die langs de Noord-Atlantische kust voorkomt (Phalacrocorax carbo carbo) inclusief Groot-BrittanniŽ, zijn subtiel. De grote aalscholvers zijn soms groter dan de aalscholvers van ons continent. Het enige doorslaggevende verschil tussen beide soorten aalscholver is de scherpte van de hoek die de gele naakte huid van de keelzak maakt. Is die hoek scherper dan 65 graden dan is het een grote aalscholver, anders een "gewone" aalscholver.
 


Een "gewone" en een grote aalscholver