Grote bonte spechtDendrocopos major / Great-spotted woodpecker

Brabant, mei 2009


 

Adult vrouwtje met jong bij nestholte


De roffel van de Grote Bonte Specht duurt ongeveer een seconde. Daarin verschilt het geluid met dat van de Kleine Bonte Specht. Deze laatste roffelt langer. Tot wel drie seconden. De frequentie van het roffelen van de Grote Bonte Specht is ook wat lager, maar op dat verschil is het voor de leek moeilijker te determineren. Behalve door de roffel laat de Grote Bonte Specht zich vaker verraden door een enkele schelle "Tiep!".
Reeds vroeg in het voorjaar kunnen we de Grote Bonte Specht horen roffelen op de daarvoor geschikte, meestal dode, takken. Het geluid is op flinke afstand te horen en daarmee bakenen ze hun territorium af en trekken ze de aandacht van een wijfje.

L 23 cm. Ongeveer het formaat van een merel. Maar wel iets korter. En natuurlijk een geheel andere houding. Mannetje en Vrouwtje lijken veel op elkaar. Bij het vrouwtje ontbreekt echter het rode achterhoofd van het mannetje. Juveniele exemplaren hebben een volledig rode kruin. De overige kenmerken zijn het formaat, kleiner dan de Groen Specht, de grote witte schoudervlekken en de vuurrode onderstaart dekveren.

Voor zijn voedsel is de Grote Bonte Specht voornamelijk aangewezen op insecten die hij in en tussen de schors van bomen zoekt. 's Winters bestaat het voedsel van de Grote Bonte Specht hoofdzakelijk uit zaden en hij is daardoor minder afhankelijk van insecten. Dit heeft mede tot gevolg dat in strenge winters de verliezen van de Grote Bonte Specht veel geringer zijn dan die van de Groene Specht. Bekend van de Grote Bonte Specht is het gebruik van zogenaamde 'smidsen'. Ze brengen daarbij dennenkegels naar een plaats waar ze de kegel tussen de schors of in een spleet van een boom klemmen om er op die manier vrij eenvoudig de zaden uit te kunnen peuteren.

Aantal broedparen in Nederland: 55.000-65.000 broedparen (2004)Mannetje (rode vlek achter op de kop) / Noord-Brabant, mei 2011


Vrouwtje / Noord-Brabant, mei 2011


Schijndel, 2007 , Jonge vogel te herkennen aan het rode "petje"


Jonge vogel te herkennen aan het rode "petje"