Grote geelpootruiter, Tringa melanoleuca  / Greater Yellowlegs

Zeeland, december 2010


Adult


Noord Amerikaanse trekvogel die broedt aan de rand van de arctische toendra in Alaska en Canada. Trekt jaarlijks via de Atlantische kust naar Zuid Amerika. Gebruikt hierij de Guiana's en suriname als stop over of wintergebied. Veel juvenielen verblijven het gehele jaar in Zuid Amerika.

Dwaalgast in Nederland vooral in mei.