Grote gele kwikstaart, Motacilla cinerea / Grey Wagtail

Overijssel, november 2018Adult winterkleed


De grote gele kwikstaart is een van de mooiste soorten uit de uitgebreide familie van de kwikstaarten. Door zijn opvallend lange, voortdurend wippende staart lijken ze groter dan de gele kwik. Het mannetje heeft in de zomer een zwarte kin en keel, een geheel grijze rug en donkerder vleugels. Bij de vrouwtjes is het zwart veel minder duidelijk en kan zelfs geheel ontbreken.

Dit merkwaardig vogeltje, eigen aan de snelstromende en ondiepe rivieren, heeft zich in de 20ste eeuw geleidelijk in de West-Europese vlakte gevestigd. Deze areaaluitbreiding is mogelijk te danken aan de klimaatverzachting. Oorspronkelijk is hij afkomstig uit het middelhooggebergte. 

De Grote gele kwikstaart is zeer gevoelig voor de waterkwaliteit van de beken. Is deze vrij slecht, dan kan dit leiden tot gebrek aan voedsel voor de vogel. Hij leeft immers van insecten, larven, schaaldiertjes en kleine visjes. Zijn voorkeur gaat echter vooral uit naar de larven van Dansmuggen en Steenvliegen. Bij de watermolens die door de horecasector worden beheerd lijkt de soort weinig of geen hinder te ondervinden van de recreanten. De Grote gele kwikstaart is heel gemakkelijk herkenbaar aan de lange zwarte staart met opvallende, witte, buitenste pennen en de grijze rug. Hij leeft solitair, maar 's winters is hij in vrij grote troepen te zien. In die periode zie je hem soms ook foeragerend op de akkers.

Aantal broedparen: 240-300 (2000)Noord-Brabant, februari 2012


Noord-Brabant, februari 2012


Noord-Brabant, februari 2012 / Vissend naar insecten


Zweden, juli 2007 / Mannetje zomerkleed
Met voer voor de jongen