Grote karekiet, Acrocephalus arundinaceus / Great Reed Warbler

Zuid-Holland, mei 2009


Adult


De grote karekiet is een typische rietbewoner met een stevig postuur. Van alle rietzanger-achtigen is de grote karekiet het meest gebonden aan flinke oppervlakten stevig, overjarig riet aan de rand van open water. Dat heeft vooral te maken met het zware nest, dat door jong riet of andere vegetatie niet gedragen kan worden. Grote karekieten leven van middelgrote insecten en slakken, die liefst in dichte, kruidenrijke vegetatie verzameld worden. Het zijn trekvogels, die de winter doorbrengen in tropisch Afrika.

In de eerste decennia van de vorige eeuw bedroeg het Nederlandse broedbestand waarschijnlijk vele duizenden paren. Al vanaf de jaren vijftig wordt gesproken van een afname, en rond 1975 is het bestand geslonken tot 1200-1600 paar. Nadien heeft de afname zich onverminderd voortgezet, tot een aantal van 400-450 paar in 1992. De moerassen van Noordwest-Overijssel zijn het belangrijkste overgebleven broedgebied.

Aantal broedparen in Nederland 250-300Zuid-Holland, mei 2009


Zuid-Holland, mei 2009


Zuid-Holland, mei 2009 / vrouwtje


Biesbosch, mei 2008


Biesbosch, mei 2008


Biesbosch, mei 2008