Grote Kruisbek, Loxia pytyopsittacus / Parrot Crossbill

Limburg, februari 2014


Mannetje


De Grote Kruisbek is in Nederland een erg zeldzame gast die heel af en toe tot broeden komt. Het kleinere broertje, de Kruisbek is veel algemener in ons land. De Grote Kruisbek heeft een 'dikkere' nek en een forsere snavel dan de gewone Kruisbek. Bovendien komt de ondersnavel niet boven de bovensnavel uit als je hem van opzij ziet. De soorten lijken erg op elkaar en alleen ervaren vogelaars zijn in staat verschillende soorten uit elkaar te halen.

In sommige jaren komen er vanuit het hoge noorden invasies van Kruisbekken, die hun normale broedgebied ontvluchten uit gebrek aan voedsel. In zulke groepen zitten dan ook nog wel eens een aantal Grote Kruisbekken. Als deze dan in de winter blijven hangen kunnen ze het jaar daarop tot broeden komen.

De Grote Kruisbek is een broedvogel van de Scandinavische landen en Rusland.Vrouwtje


De vogels hebben soms een variabel verenkleed


Vrouwtje


Mannetje en vrouwtje / Noord-Brabant, december 2013


Vrouwtje


Mannetje
Juveniel / Zweden, juli 2007


Juveniel / Zweden, juli 2007