Grote lijster, Turdus viscivorus / Mistle Thrush

Nederland, april 2017


Adult


Een slag groter dan de Merel. Komen voor in halfopen landschap met afwisseling van hoge bomen en grasvelden. Het zijn echte trekvogels en individuen zijn soms in januari, februari al weer te horen. De vogels zijn erg schuw en vliegen bij de minste beweging op.

Het geluid van de Grote Lijster heeft absoluut iets Merel-achtigs. Maar de kreten zijn luider. En het geheel duurt korter. Eigenlijk zijn het vrij korte strofen die steeds herhaald worden. Er zit minder variatie in dan bij een Merel. De lange uithalen waar een Merel mee kan eindigen kent de Grote Lijster niet.

Aantal broedparen in Nederland: 13.000-17.000 broedparen (2000)