Grote mantelmeeuw, Larus marinus / Great Black-backed Gull

Texel, februari 2013


Adult


Van dichtbij bekeken zijn grote mantelmeeuwen kolossale vogels: het zijn de grootste meeuwen ter wereld. Deze reuzenmeeuw komt het meest voor aan de oceanische kusten van IJsland, Noorwegen en de Britse Eilanden. In Nederland is de grote mantelmeeuw wel zeer regelmatig waar te nemen.

Sinds 1993 broedt de grote mantelmeeuw ook in Nederland. Langs de Noordzeekusten echter is deze meeuwensoort als broedvogel niet erg talrijk; ook in Nederland gaat het om slechts kleine aantallen. Er broedden de laatste jaren tussen de 10 en 20 paren grote mantelmeeuwen in Nederland, vooral in Zeeland, op Terschelling en verder verspreid langs de Dollard en het IJsselmeer gebied.