Grote sternSterna sandvicensis / Sandwich Tern

Texel, mei 2013


Adult zomerkleed


Onmiskenbaar vanwege de grootte, de kuif, maar vooral vanwege de unieke gele snavelpunt. De Grote Stern nestelt in dichte kolonies langs kusten en op kleine eilanden.

Behalve in het Waddengebied dat zich uitstrekt van Nederland tot Denemarken, komt de Grote Stern ook voor langs de kust van Groot BrittaniŽ, Schotland, Ierland, Zuid-Zweden, Frankrijk, enkele plaatsen in het Middellandse Zeegebied en langs de Noord-Afrikaanse kust. Ook langs de Zwarte Zee en de Kaspische Zee.

Komt in Nederland voor als zomergast. De Grote Stern arriveert in april en vertrekt weer in oktober.Texel, mei 2010


Texel, mei 2013


Texel, mei 2010


Texel, mei 2010


Texel, mei 2010


Texel, mei 2006

+
Baltsende grote sterns / Texel