Grote zilverreiger, Ardea alba / Great Egret

Noord-Brabant, februari 2013


Adult


Deze vogel wordt ongeveer 89 centimeter groot en is wit met zwarte poten en een zwarte tot gele snavel. De grote zilverreiger broedt doorgaans in midden Rusland en Hongarije en zwerft in de winter uit naar Griekenland en Noord-Afrika. Het is de meest wijdverspreide reigersoort. Deze reigers komen ook in toenemende aantallen in Nederland voor, met name in de Oostvaardersplassen (Flevoland). De vogel is een stuk groter dan de kleine zilverreiger die ook in ons land voorkomt. 

Grote zilverreigers nestelen in kolonies in dichte rietvelden of in bomen bij een rivier of moeras. Ze hebben elk hun eigen jachtterritorium waar ze op kleine dieren jagen die in of om het water leven.

In 2004 broeden ca. 80 paar in de Oostvaardersplassen.Biesbosch, februari 2010 / een geslaagde vispoging!


Biesbosch, februari 2010


Biesbosch, februari 2010