Havik, Accipiter Gentilis / Northern Goshawk

Brabant, januari 2016


Adult man


Je zou bij de Havik bijna aan de Zwarte Specht denken. Dat uitbundig lachen, even op gang komen, en dan lang aanhouden. Maar veel hoger en niet 'kluu-kluu-kluu' maar meer 'kie-kie-kie-ki-ki-ki-ki'. De vogel is zowat zo groot als een Buizerd. Volwassen vogels hebben een "zebra"-borst. Ze komen voor in gevarieerd landschap waarbij open stukken worden afgewisseld met bossen of bosjes.

Samen met de Vlaamse Gaai vormt de Ekster een belangrijk deel van het menu dat de Havik in Nederland nuttigt. Geen enkele Havik blijkt gespecialiseerd te zijn in het vangen van een bepaalde prooisoort. Gewoonlijk grijpen zij wat op dat moment voorhanden is c.q. passeert. Hooguit wordt op een bepaald moment gebruik gemaakt van tijdelijk gemakkelijk te bemachtigen prooien. De prooiresten van de Havik zijn te herkenen aan de aanwezigheid van de geheel kaalgevreten schoudergordel met de beide vleugels en wat handpennen. De Havik is in Nederland een uitgesproken standvogel.

In het verleden zeer ernstig bedreigd vooral door pesticiden. Maar ook, en nog steeds, rechtstreeks door de mens. Nou ja, sommige mensen.

Jongen van haviken verlaten Oost-Nederland omdat daar nog weinig houtduiven zijn om te eten. Die duiven zijn in aantal gedaald, nu veel boeren van graan op mas zijn overgestapt. De ongeveer 1800 haviksparen eten graag hapjes van 100 400 gram en pakken daar wegens de voedselschaarste nu meer sperwers, valken en buizerds. Hun eetlust is zo groot dat het aantal boomvalken binnen tien jaar is gezakt van 2000 naar 750 paar. In bossen waar haviken leven, komen nog amper boomvalken voor.

Aantal broedparen in Nederland: 1.300-1.700 broedparen (1987), 1.800 broedparen (1999)Een filmpje van de Havik. Voor een betere kwaliteit kies voor HD.


De vogel schermt de prooi af om te voorkomen dat die gestolen wordt.


Een 1e jaars mannetje


Noord-Brabant, juni 2010 / Jonge havik op het nest


Noord-Brabant, juni 2004