Heggenmus, Prunella modularis / Dunnock

Noord-Brabant, maart 2010


Adult mannetje


De zang van de Heggenmus doet veel denken aan de zang van de Winterkoning. De Heggenmus heeft echter nooit een triller zoals de Winterkoning die kent. En de zang van de Heggenmus is ook zachter, minder hard en luid. Maar wel net zo mooi! Eind februari en begin maart kunnen we de zang al horen. Die is in de periode maart tot in mei vaak uitbundig en het zal niemand die de zang kent, verbazen dat de Heggenmus tot de betere zangertjes wordt gerekend en dat in de oude vogelboeken veel voorkomende naam 'bastaardnachtegaal' daar wel eens verband mee zou kunnen houden.

L 15 cm. Een fractie groter dan een Mus. Heggenmussen gedragen zich zeer onopvallend en hebben een nogal verborgen leefwijze waarbij zij als een muis onder de struiken rondscharrelen om hun kostje bij elkaar te halen.

De Heggenmus ontbreekt in West-Europa als broedvogel op IJsland, de Faroer, Spitsbergen en de Shetland-eilanden.

Biotoop: bosrijk gebied, maar ook in parken en tuinen met voldoende dekking

Komt in Nederland voor als: Standvogel. Blijkens de ringgegevens is de Heggenmus in Nederland een echte standvogel. Maar s winters kunnen er wel exemplaren uit het hoge noorden hier overwinteren, maar ook doortrekken. Overtrekkende Heggenmussen vliegen vaak vrij hoog en zijn dan alleen aan het schelle trekroepje te herkennen.

Aantal broedparen in Nederland: 125.000-200.000 broedparen (1998)