Hop, Upupa epops / Hoopoe

Zuid-Holland, oktober 2013


Adult


De Hop is een vogel van open tot halfopen, liefst droge terreinen, die broedt in boomholtes, rotsen en oude gebouwen. Het voedsel bestaat vooral uit grote insecten als meikevers en veenmollen. Het zijn zomervogels die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Hoppen zijn onmiskenbare vogels. De vlinderachtige, dwarrelende vlucht trekt onmiddellijk de aandacht en de gebandeerde, ronde vleugels zijn met geen andere vogelsoort te verwarren. Het meest bizarre aan de hop is nog wel de prachtige kuif, die de vogel op kan zetten. Deze kuif heeft een sociale betekenis; er worden allerlei emoties mee gecommuniceerd.

Doortrekker. Onregelmatige broedvogel / als broedvogel uit Nederland verdwenen.Fuerteventura , maart 2018


een hop eet graag pieren en rupsen


Noord-Brabant / september 2009


Noord-Brabant / september 2009