Houtsnip, Scolopax rusticola / Eurasian Woodcock

Zeeland, februari 2012


Adult


De houtsnip is bijzonder goed gecamoufleerd. Zittend op de bosbodem is de vogel nauwelijks te onderscheiden van gevallen blad en boombast. Deze camouflage helpt echter niet wanneer de vogel vliegt; het is slechts dan dat de vogels enigszins zichtbaar zijn. Daar heeft de houtsnip echter ook iets op gevonden; ze worden pas een beetje actief wanneer de schemering inzet. Tegen een donker wordende avondlucht kan het bolle silhouet van een houtsnip nog wel eens gezien worden. In het voorjaar, wanneer baltsende mannetjes lange vluchten maken, is de trefkans het grootst. Zoek dan in de buurt van vochtige loofbossen met open plekken naar deze vogels.

Er zijn maar weinig vogelsoorten die zo'n verborgen bestaan leiden. Dat geeft natuurlijk problemen bij het tellen van de houtsnip. Op basis van tellingen en correcties van de aantallen voor de problemen bij het tellen, komt men op zo'n 2.000 tot 3.000 paren. Dat zijn er minder dan in de voorgaande inventarisatieperiode.
Eind jaren 1970 werden nog zo'n 3.000 tot 4.500 paren geschat, de aantallen lijkt dus terug te lopen.

Vrij schaarse broedvogel, tamelijk algemene doortrekker en schaarse wintergast.


Zeeland, februari 2012 / Als de vogels stilzitten zijn ze nauwelijks te zien.


Zeeland, februari 2012

 
Zeeland, februari 2012


Noord-Brabant, februari 2012


Noord-Brabant, februari 2012


 
Noord-Brabant, februari 2012


Noord-Holland, januari 2010


Noord-Holland, januari 2010