Klein waterhoen Porzana parva / Little Crake

Lesbos, april 2013Adult mannetje


Een klein waterhoen in Nederland zien is vrijwel onmogelijk. Net als de rest van zijn familie leidt de klein waterhoen een verborgen leven in het riet. Meestal kan alleen door middel van het horen van zín roep aanwezigheid worden aangetoond. Daarnaast is de klein waterhoen ook nog eens de zeldzaamste ral die in Nederland broedt. Er zijn maar enkele bewezen broedgevallen van deze soort in Nederland. In Oost-Europa is de klein waterhoen algemener, daar bevindt zich het bolwerk van deze geheimzinnige soort. De vogel is nauw verwant met het kleinst waterhoen die sporadisch ook in Nederland broeden.

In de winter trekken deze prachtige kleine vogels weg. Waarschijnlijk overwintert het merendeel in Oost-Afrika maar er zijn ook gevallen bekend van vogels in ArabiŽ, Egypte en West-Afrika.Adult vrouwtje


Jonge vogel, Nederland augustus 2020


Adult mannetje


Adult vrouwtje


Ze vallen nauwelijks op tussen de begroeiing