Kleine Geelpootruiter, Tringa flavipes / Lesser Yellowlegs

Noord-Holland, december 2013


Adult


Deze soort komt voor in Noord-Amerika, maar hij dwaalt vaak af naar West-Europa. Ze broeden in open plekken in bosgebied of open gebieden nabij meren tot op de toendra's van Alaska en Canada In de winter zijn ze te vinden bij modderbanken en moerasgebied.

Ze trekken van juli tot september naar het binnenland van de VS. Een groot gedeelte trekt via de Atlantische kust ook naar Zuid-Amerika. De lentetrek verloopt meestal via het binnenland van de VS en minder via de kusten.