Kleine mantelmeeuw, Larus graellsii / Lesser Black-backed Gull

Texel, april 2013


Adult


Van de meeuwensoorten die in ons land voorkomen hebben alleen de geelpootmeeuw en de kleine mantelmeeuw gele poten. De kleine mantelmeeuw verschilt van de geelpootmeeuw door de donkere mantel. Het is een jaarvogel die erg aan de kust gebonden is. In Nederland is het een algemene broedvogel met kolonies op diverse Waddeneilanden en bijvoorbeeld op de Maasvlakte in Zuid-Holland.

De kleine mantelmeeuw is aan een flinke opmars bezig. De aantallen zijn maar liefst zeven keer zo groot als enkele decennia geleden (1977). Daarmee is de kleine mantelmeeuw tegenwoordig bijna net zo algemeen als de zilvermeeuw. In het Waddengebied en in de Zeeuwse Delta zijn de aantallen het grootst. Dat is niet verwonderlijk want de kleine mantelmeeuw is vooral een kustvogel die broedt in duinvalleien en op kustvlakten. Er zijn echter enkele broedplaatsen in het binnenland (Budel-Dorplein). Een aanzienlijk deel van de totale Europese populatie (18%) verblijft in het late voorjaar op en aan de kust van de Nederlandse Noordzee.