Kleine spotvogel, Hippolais caligata

Maasvlakte, september 2007

    
De kleine spotvogel is een broedvogel uit Rusland en noord-Kazachstan. Overwinterd in India en wordt in Nederland gezien als een zeer zeldzame dwaalgast. 

Roep kort ’tsjek’, meestal enkele keren herhaald. Zang lijkt wat op Mediterrane Sylvia-soorten, een snel geratel.

De vogel komt voor van Centraal-Rusland tot Centraal-Azië. 

Het leefgebied bestaat uit tuinen, boomgaarden, heggen, struweel, vaak nabij water.Maasvlakte, september 2007


Maasvlakte, september 2007