Kleine strandloper, Calidris minuta / Little Stint

Lesbos, mei 2008ZomerkleedDe kleine strandloper broedt in het noorden van Lapland en overwintert in het zuiden van Afrika. Onderweg gebruikt de vogel, vooral tijdens de najaartrek, slikkige gebieden in West-Europa om bij te komen. 

De vogel heeft geen voorkeur voor zoutwater- of zoetwatergebieden en eet allerlei dierlijk materiaal. In Nederland komen de vogels dan voor in de Oostvaardersplassen, het Lauwersmeer, het IJsselmeer, het westelijke Waddengebieden en het Deltagebied.Lesbos, mei 2009


Noord-Holland, oktober 2010


Friesland, oktober 2007 / winterkleed