Kleine torenvalk, Falco naumanni / Lesser Kestrel

Spanje, april 2012

        


 


De kleine torenvalk lijkt sterk op de gewone torenvalk die in Nederland veel algemener is. Het mannetje is te herkennen aan het ontbreken van de vlekken op de rug. Hoewel de kleine torenvalk iets kleiner is, is het vrouwtje nauwelijks te onderscheiden van het vrouwtje van de torenvalk. De vogel jaagt vaak biddend in de lucht, waarbij de vogel met snelle vleugelslagen en een gespreide staart dezelfde positie aanhoudt. De kleine torenvalk eet meer insecten dan de gewone torenvalk, terwijl knaagdieren en vogels nauwelijks gegeten worden.

De kleine torenvalk broedt in kleine kolonies, onder andere in Noord-Afrika, Spanje en Portugal. Het nest wordt gebouwd in rotsspleten, maar tegenwoordig ook in allerlei gebouwen. In de winter verspreiden de vogels zich over een groter gebied en komen dan ook als dwaalgast naar Nederland.

(bron tekst: www.vogelvisie.nl)Mannetje en vrouwtje bij een nestkast